Vi certifierar Sveriges gymnasieutbildningar

Certifierat

CESAB, Certifierat i Sverige AB, certifierar utbildningar inom ekonomi och handel- och administration. CESAB erbjuder tjänster kring koncepten t ex utbildningar, nätverksmöten och stöd för kvalitetsutveckling.

CESAB har sedan 2007 erbjudit skolor som vill utbilda diplomerade gymnasieekonomer en certifiering förankrad i både näringsliv och akademi. Under dessa år har en dryg tredjedel av landets ekonomiutbildningar på gymnasiet certifierats.

Initiativet att höja status och kvalitet i gymnasieskolans Ekonomiprogram är förebild för certifieringen av gymnasiala handelsutbildningar. Målsättningen är att utveckla en attraktiv handelsutbildning som möter branschernas behov av efterfrågad kompetens.

Diplomerad Gymnasieekonom

Elever som studerar på Ekonomiprogrammet på en certifierad skola har möjlighet att bli Diplomerad Gymnasieekonom. Elever som uppfyller kriterierna för diplomering är väl förberedd för anställning i näringslivet och för fortsatta studier vid högskolor och universitet eller för en framtid som egen företagare. Skolans Ekonomiprogram certifieras av ett särskilt certifieringsorgan med representanter från både högskola och näringsliv.

Gå till webbplats

Handelscertifiering

Svensk Handel, Handelsanställdas förbund och KFO har utformat en certifiering av gymnasiala handelsutbildningar. Syftet är att skapa en attraktiv och kvalitetssäkrad studieväg som ger studerande de kompetenser som branscherna efterfrågar. För att bli certifierad behöver skolan beskriva hur eleverna kommer att arbeta för att uppnå de generella och handelsspecifika kriterier som ligger till grund för certifieringen och hur dessa följs upp.

Gå till webbplats

Kontakt

Skicka e-post till oss på info@certifierat.se

Certifierat i Sverige AB

Slottsbacken 8, Sthlm
Box 1068 118 21 Lidingö